Gemeenschapsdienst - verloop

Nadat de jeugdrechter de maatregel opgelegd heeft, nemen we contact op met de jongere en de ouders om een kennismakingsgesprek te organiseren. Dit kan doorgaan bij de jongere thuis, de sociale dienst of op de jeugdrechtbank.

Op basis van dit gesprek zoeken we naar een geschikte en beschikbare werkplaats.

Van zodra we die hebben gevonden, volgt een kennismakingsgesprek op de werkplaats. Daar worden de akkoorden ( = contract) overlopen en ondertekend. In zo’n akkoord staan alle afspraken en verantwoordelijkheden vermeld alsook de contactgegevens, taakinhoud en de uurregeling.

We brengen regelmatig een bezoek op de werkplaats zodat we een beeld krijgen van de werkinzet en werkattidutde en we leggen ons oor te luister bij de jongere hoe de werkstraf verloopt.

Op de laatste werkdag verwachten we dat de jongere een brief meebrengt, gericht aan de jeugdrechter, waarin de jongere schrijft hoe hij het werk heeft ervaren en hoe hij de maatregel in het algemeen beleefd heeft.
Op het einde van de prestatie volgt de eindevaluatie. Dat is een gesprek tussen de jongere, de werkplaatsverantwoordelijke en de dossierverantwoordelijke van onze dienst.

Hiervan maken wij een verslag op, dat we samen met de brief van de jongere versturen naar de consulent en de jeugdrechter.