Herstelbemiddeling - doel

Bemiddeling geeft aan de partijen de mogelijkheid om zelf een actieve rol op te nemen. Beide partijen krijgen de kans hun verhaal te brengen en eventuele verwachtingen te uiten.
Er wordt doorheen de gesprekken gezocht naar een manier om om te gaan met de gevolgen van de feiten. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

  • duidelijkheid zoeken
  • het aanbieden van excuses
  • een gesprek aangaan met de andere partij
  • schade (moreel/materieel) vergoeden aan het slachtoffer
  • antwoorden krijgen
  • gemoedsrust herwinnen