Herstelbemiddeling - verloop

De parketmagistraat of de jeugdrechter (de opdrachtgever) neemt per brief contact op met het slachtoffer, met de minderjarige dader en zijn ouders. In deze brief wordt herstelbemiddeling kort uitgelegd en staan de contactgegevens van de bemiddelingsdienst.Wanneer beide partijen wensen in te gaan op het aanbod, kan er een bemiddeling opgestart worden.

De bemiddelaar plant vervolgens bij elke partij afzonderlijk een eerste gesprek. De tegenpartij is hierop dus niet aanwezig. In deze gesprekken wordt er geluisterd naar ieder zijn verhaal en worden de mogelijkheden tot herstel bekeken.
Samen met de bemiddelaar kiest men nadien op welke manier men met de andere partij wil communiceren:

  • Zonder ontmoeting

De bemiddelaar brengt boodschappen, verhaal, vragen, verwachtingen, wensen, bedenkingen,.. over tussen beide partijen.

  • Met ontmoeting

Samen met de bemiddelaar gaat men rond de tafel zitten. De bemiddelaar leidt dit gesprek en ondersteunt hierbij zowel dader als slachtoffer.

Doorheen de gesprekken wordt er gezocht naar een akkoord waar iedereen kan achter staan. Bij vragen of onduidelijkheden is er altijd de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een advocaat.

Als beide partijen overeenkomen, wordt daarvan een schriftelijke herstelovereenkomst opgemaakt. Deze dient door alle betrokkenen te worden ondertekend en wordt door de bemiddelingsdienst opgestuurd naar de jeugdrechter of parketmagistraat. Op deze manier weten zij wat het resultaat was van de herstelbemiddeling.

De uitvoering van de overeenkomst wordt indien mogelijk opgevolgd door de bemiddelingsdienst.
Als er geen overeenkomst wordt bereikt, wordt de opdrachtgever hier ook van op de hoogte gebracht.