Herstelbemiddeling - wie

Herstelbemiddeling richt zich naar

  • de minderjarige dader, die een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd en zijn betrokkenheid niet ontkent.
  • een aanwijsbaar slachtoffer met schade (materieel/moreel).
  • ouders van minderjarige partijen.

 

Bij de gesprekken mag men altijd iemand meenemen ter ondersteuning. Bijvoorbeeld een vriend, vriendin, buur, leerkracht, familie,… .