Verschillende afhandelingsvormen

Momenteel worden 4 afhandelingsvormen gehuisvest onder de vleugels van HCA Oost-Vlaanderen.

Leerproject

Leerproject is een maatregel opgelegd door de jeugdrechter waarbij de minderjarige, die een geweld - vermogens - seksueel - of drugsdelict gepleegd heeft, een individuele begeleiding dient te volgen van 20 of 40 uur.

Sinds het najaar 2012 is er ook een groepsaanbod.

Gemeenschapsdienst

Gemeenschapsdienst is een maatregel uitgesproken door de jeugdrechter waarbij een minderjarige dader een bepaald aantal uren dient te werken. Ze is doorgaans meer bekend als werkstraf.

Herstelbemiddeling

Herstelbemiddeling is een communicatieproces waarbij een neutrale bemiddelaar dader en slachtoffer ondersteunt bij het zoeken naar een, voor hen, zo goed mogelijke manier van omgaan met de gevolgen en/of de schade die de feiten met zich meebrachten.

Herstelgericht Groepsoverleg (HERGO)

Een HERGO is een bijeenkomst tussen de bij de feiten betrokken partijen (in ruime zin) om te zoeken naar een vorm van herstel t.o.v. het slachtoffer en de maatschappij én om stil te staan bij het voorkomen van recidive.