Geschiedenis van de organisatie(s) en ontstaan HCA

 

Sedert 1 januari 2009 is de nieuwe vzw HCA Oost-Vlaanderen een feit. We kregen de erkenning als reguliere voorziening (categorie 8) binnen de bijzondere jeugdbijstand.

Voorheen werden de verschillende afhandelingsvormen en het project ouderstage aangeboden door de drie moedervzw’s, namelijk Martens-Sotteau, Dienst Alternatieve Sanctie & Voogdijraad (DAS&V) en het Centrum Ambulante Begeleiding (CAB) in samenwerking met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Artevelde.

De vzw Martens-Sotteau nam in 2001 in Gent het initiatief om het project herstelbemiddeling voor minderjarige daders van een MOF op te starten. De implementatie van herstelbemiddeling in Oost-Vlaanderen bleef niet beperkt tot dit ene gerechtelijke arrondissement. Ook Oudenaarde en Dendermonde konden vanaf 2002 en 2003 beroep doen op deze dienstverlening. Nog later, in 2006, werd ook HERGO(herstelgericht groepsoverleg) aangeboden.

De vzw DAS&V (Dienst Alternatieve Sanctie & Voogdijraad) was tot voor 2009 de werkgever die het team gemeenschapsdienst onder zijn vleugels had. In 1987 kreeg de vzw zijn eerste dossiers binnen van de jeugdrechtbank van Dendermonde. Geleidelijk aan werden er ook dossiers doorverwezen vanuit de jeugdrechtbanken van Gent en Oudenaarde.

En ten slotte hadden we de vzw CAB (Centrum Ambulante Begeleiding) die in samenwerking met het CAW Artevelde vanaf 1999 het leerproject voor minderjarige plegers van een als misdrijf omschreven feit aanbood in de drie gerechtelijke arrondissementen.

Het CAB was sedert april 2007 ook verantwoordelijk voor het uitwerken van het project ouderstage binnen de 3 Oost-Vlaamse arrondissementen. Eind december 2009 besliste de Minister van Justitie om de bestaande ouderstage werkingen in Vlaanderen niet meer te subsidiëren.

Vanuit de Vlaamse Gemeenschap werd vooropgesteld om ten laatste op 1 januari 2009 per gerechtelijk arrondissement één HCA- dienst op te richten.

Gezien de specifieke situatie in Oost-Vlaanderen (3 verschillende vzw’s) was heel wat overleg nodig om te komen tot de oprichting en de invulling van een nieuwe vzw en dit met respect voor ieders historiek en werkwijze. 

De oprichtingsvergadering van deze nieuwe vzw had plaats op 3 november 2008. De Raad van Bestuur en het Dagelijks bestuur worden vertegenwoordigd door afgevaardigden vanuit de 3 vorige vzw’s.