Klachten

 

Als je een klacht hebt over je begeleider of begeleiding, dan kan je terecht bij:

> de begeleider zelf, om samen naar een oplossing te zoeken

> de directie van HCA Oost-Vlaanderen.

Je kan een klacht mondeling, per brief of per mail indienen

Voor info en advies bij een klacht kan je ook terecht bij JO-lijn. Zij kunnen eveneens op jouw vraag een onafhankelijk onderzoek voeren naar de klacht. Deze dienst is bereikbaar via het gratis nummer 0800 900 33, via e-mail jo-lijn@jongerenwelzijn.be of per post JO-lijn, Koning Albert II laan 35, bus 32, 1030 Brussel.