Personeelssamenstelling

Directieteam

Ann Moens en Sonja Van Deynse

Stafmedewerkers

Michaël Bouchez en Geert De Roo.

Kobe Huysmans is verantwoordelijke kwalititeitsbeleid.

Team Gemeenschapsdienst en Leerproject

De werkstraffen en het individueel leerproject worden begeleid door Melissa Chalmet, Els De Kuyper, Aurélie De Sutter, Jonas Deloof, Kobe Huysmans, Mieke Lagrange (enkel gemeenschapsdienst), Griet Noels, Kevin Remmery (enkel leerproject), Lien Sonneville en Eveline Van Vooren.

Team Herstelbemiddeling en HERGO

Het team herstelbemiddeling telt 6 bemiddelaars: Joost Broucke, Felicitas Hardy, Sigird Ponjaert, Heleen Callens, Hans Marly en Michaël Bouchez. De HERGO's worden begeleid door Sigrid Ponjaert, Felicitas Hardy, Joost Broucke en Marlies Gailliaert. Tina Landuyt zorgt voor de administratieve ondersteuning.

Ondersteunend personeel

Isabelle De Dapper: loonadministratie en secretariaat.

Nancy Van Damme: poetsvrouw.

 

Alle personeelsleden in dienst van de vzw HCA Oost-Vlaanderen worden gesubsidieërd door de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Jongerenwelzijn.