HERGO - doel

Slachtoffer en dader krijgen tijdens het groepsgesprek de kans om elkaar te vertellen wat ze denken en voelen, de kans om hun eigen verhaal te brengen, op een actieve manier met elkaar in communicatie te treden.

Misschien heeft de jongere spijt van zijn daden en zoekt hij naar een manier om het goed te maken. Het slachtoffer kan boos, verdrietig of ontgoocheld zijn. Er kunnen tal van vragen zijn rond hetgeen er gebeurd is. Het kan goed doen antwoorden of een vollediger beeld te krijgen van de feiten of van elkaar. Verhalen, vragen en verwachtingen kunnen binnen dit gesprek in alle veiligheid worden geuit.

De jongere wordt geconfronteerd met de gevolgen van zijn daden, maar krijgt ook de kans hiervoor verantwoordelijkheid op te nemen en voor herstel te zorgen.

In het eerste deel van de HERGO staat het gesprek centraal, het tweede deel gaat voornamelijk over herstel. De HERGO is een oefening voor de jongere om zelf voorstellen tot herstel te bedenken. Deze voorstellen zijn niet alleen naar het slachtoffer en maatschappij gericht, maar ook naar de toekomst toe.

Naast de ouders streeft HERGO ernaar, zowel voor dader als slachtoffer, steunfiguren (vrienden, familie, ...) uit de omgeving te betrekken en te activeren. Dit zowel tijdens het gesprek als bij het uitvoeren van de voorstellen tot herstel.