HERGO - wie

De minderjarige dader, die een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd en zijn betrokkenheid niet ontkent; zijn ouders en personen die de dader kunnen ondersteunen bij het overleg en de uitvoering van de overeenkomst (mogelijks ook advocaat en consulent).

Het slachtoffer en/of mensen die hem kunnen ondersteunen (mogelijks ook advocaat). Als het slachtoffer liever niet zelf deelneemt aan de HERGO, kan hij zich ook laten vertegenwoordigen door een vertrouwenspersoon of zijn verhaal en verwachtingen meegeven aan de co-moderator die deze dan op de HERGObrengt.

Een politieambtenaar.

De moderator en co-moderator die het overleg begeleiden.