Leerproject - doel

Het leerproject geeft aan de minderjarige de mogelijkheid om over zijn gedrag, de feiten en de gevolgen hiervan na te denken. Er wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de jongere en zijn toekomstperspectieven met oog voor de context. Verder hebben we aandacht voor het opnemen van verantwoordelijkheid en de keuzes en beslissingen die de minderjarigen kan maken.

Andere doelstellingen kunnen zijn:

  • anders omgaan met conflicten en agressie
  • opkomen voor jezelf zonder schade aan te richten bij anderen
  • leren hoe men respect kan verdienen en respectvol kan omgaan met zichzelf en met anderen
  • responsabiliseren van de dader en geven van erkennnig aan het slachtoffer
  • alternatief gedrag aanleren
  • kennis hebben over verschillende drugsproducten
  • kennis hebben van verschillende manieren om seksualiteit te beleven
  • leren over seksualiteit