Leerproject - verloop

De jeugdrechtbank maakt een beschikking of vonnis over aan onze dienst. Er wordt door ons contact opgenomen met de minderjarige en zijn ouders om de start van de begeleiding te plannen.

De projectuitvoerders werken met een vaste structuur van voorbereidingsfase, kennismakingsfase, begeleidingsfase en afrondingsfase die afhankelijk van de aard van het delict, inhoudelijk zal verschillen.

In het begin van de begeleiding wordt een begeleidingsakkoord opgesteld tussen de minderjarige en de begeleider. Naast dit akkoord  ontvangt de verwijzer een tussentijdse -  en een eindevaluatie.

Alle begeleiders staan in voor de uitvoering van de individuele leerprojecten en dit op maat en op tempo van de minderjarige. Vaak wordt gebruik gemaakt van methodieken die drempelverlagend zijn.

Er gaan minstens 2 gesprekken (bij opstart en bij evaluatie) door met de ouders.